Jakaminen ja julkaisu

Diigo

Diigo: Vinkkejä verkon opetuskäyttöön (kiitos, Hanna linkkivinkistä!)

Delicious


Dropbox (tee oma profiili)

Dropbox (slidet)

Dropbox (tutorial)


Koontialusta, esimerkki Netvibes

Tiimin linkit